Telefactory AS tar over tjenester for Teletopia og Televerket.

Per. 2017-02-01 har Telefactory AS tatt over mange av tjenestene, kundeforholdene og leverandørforholdene etter Teletopia Avanserte Nettjenester AS og Televerket AS.

Vi har med oss mange av de samme ansatte, og bringer også inn ny energi og nye ressurser.

Vi lanserer våre nye nettsider i August 2017, kom tilbake snart for å lese mer om våre eksisterende og kommende produkter!

Kontakt

+47 46004000
post@telefactory.no